Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö / GDPR / EU:n yleinen tietosuoja-asetus

REKISTERINPITÄJÄ

Ylä-Karjalan Sähkö Oy (2206532-3)

Porokylänkatu 14

75530 Nurmes

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ / TIETOSUOJAVASTAAVA

Mikko Valjus

Sähköposti: mikko.valjus@yks.fi

Puhelinnumero: +358 50 037 6078

REKISTERIN NIMI

YKS.fi-verkkokaupan asiakasrekisteri.


REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt YKS.fi -verkkokaupan asiakkaaksi tai ostanut YKS.fi -verkkokaupasta tavaraa.


REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on YKS:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää YKS:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää YKS:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. YKS.fi saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan YKS:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

YKS.fi:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä YKS.fi:n asiakaspalveluun, sähköpostitse mikko.valjus@yks.fi tai rekisterin hoitajalle.


REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan YKS:n käytössä, paitsi YKS:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta YKS:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole YKS:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri sijaitsee salasanalla suojatulla palvelimella.

GDPR dokumentaatio

  • Rekisterinpitäjänä toimii Ylä-Karjalan Sähkö Oy. Yhteydenotot tapahtuvat pääsääntöisesti YKS.fi -sivustolla olevan lomakkeen välityksellä.
  • Keräämme asiakkaista asiakasrekisteriä, jossa tietoina ovat: nimi, sähköposti, puhelinnumero, tilaustiedot. Rekisterinpidon tarkoituksena on kaupankäynnin mahdollistaminen.
  • Emme luovuta tietoja EU:n ulkopuolelle.
  • Asiakasrekisteri on suojattu tietoteknisin toimenpitein.